Svet-Stranek.cz
Žiť znamená bojovať....
Stránka triedy 4.D OA HE

Maturita:Žiť znamená bojovať....

Maturita

V tejto sekcií by som Vám chcel ponúknuť nejaké tie vypracované maturitné otázky, ktoré sa mi podarilo zohnať... Čekujte

Na úvod pár varujúcich dátumov


::Externá časť maturitnej skúšky::

17. marec 2009: slovenský jazyk a literatúra
18. marec 2009: anglický jazyk, nemecký jazyk
19. marec 2009: matematika

Akademický týždeň : začína 11.5. Pondelok

::Interná časť maturitnej skúšky::

18. máj - 29 máj

Dôležité linky: www.stuzkova.eu
www.zmaturuj.zones.sk

Informácie ohľadne externej časti maturity (www.stuzkova.eu)

17. marca 2009

slovenský jazyk a literatúra,
slovenský jazyk a slovenská literatúra

9:30 – 9:45 Vypĺňate záhlavia OH, administrátori dávajú úvodné pokyny.
9:45 – 11:15 Píšete testy externej časti.

11:15 – 12:00 Máte prestávku. (môžete ísť na obed)

12:00 Ste v triedach s dozorom a očakávate zverejnenie 4 tém z písomnej formy internej časti (slohová práca). Minister školstva vyžrebuje 4 témy z 8 možných (úvaha, rozprávanie, výklad, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, slávnostný prejav, umelecký opis)
12:30 – 12:45 Vyberiete si jednu zo 4 tém písomnej formy internej časti. Zatiaľ len premýšľate, ešte ju nepíšete.
12:45 – 15:15 Máte 150 minút na napísanie celej slohovej práce - najmenej 1,5 strany a najviac 3 strany formátu A4. Najprv si prácu napíšte na nečistopis a až keď ste s ňou spokojní, tak ju prepíšte na čistopis. Hodnotí sa aj úprava, takže si dajte záležať.

Odskúšajte sa, za aký dlhý čas dokážete napísať čistopisom (s úpravou) jednu stranu A4. Niečo napríklad budete odpisovať. Podľa toho zistíte, kedy je už potrebné začať prepisovať vašu prácu z nečistopisu na čistopis. Ak sa vám náhodou nepodarí prepísať celú prácu na čistopis, nezúfajte, strhnú Vám len body za vonkajšiu formu. Ale snažte sa ju mať radšej aj v čistopise.

18. marca 2009

anglický jazyk,
nemecký jazyk,
ruský jazyk,
francúzsky jazyk,
španielsky jazyk,
taliansky jazyk
9:30 – 9:45 Vypĺňate záhlavia odpoveďového hárku, administrátori vám dávajú úvodné pokyny.

9:45 – 11:45 Študenti s úrovňou B2 píšu testy externej časti.
9:45 – 11:25 Študenti s úrovňou B1 píšu testy externej časti.

Po uplynutí testov z externej časti máte prestávku do 12:30 (môžete ísť na obed).

Od 12:30 by ste mali byť v učebniach a čakať na zadanie písomnej formy internej časti.
13:00 – 14:00 Píšete písomnú formu internej časti.

Rozsah písomnej formy internej časti z cudzieho jazyka pre úroveň B1 je 200 – 220 slov a pre úroveň B2 160 – 180 slov. Hodnotí sa iba práca napísaná na hárku písomnej formy internej časti. Počítajú sa všetky slová vrátane členov, predložiek, spojok, čisloviek (vypísaných slovom).

Vypracované maturitné otázky:


Link: http://www.subory.sk/download/245801/Vypracovane.m aturitne.otazky.z.sjl.z.www.zmaturuj.zones.sk.rar

::PODNIKOVÁ EKONOMIKA::
(nie sú kompletné)

Link: http://www.subory.sk/download/173241/Maturita.-.ek onomika.1.rar

Iný zdroj

Link: http://www.subory.sk/download/173254/Maturita.-.ek onomika.2.rar::SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA::
(rôzne poznámky)

Link: http://www.subory.sk/download/173289/Slovensky.jaz yk.-.rozne.poznamky.rar

Čo treba vedieť na maturity zo slovenského jazyka a literatúry:

Link: http://www.subory.sk/download/173261/co.treba.znac .na.matury.rtf

Vypracované maturitné otázky z SJL

Link: http://www.subory.sk/download/175847/Maturitne.ota zky.zo.SJ.rar

::ANGLICKÝ JAZYK::

Link: http://www.subory.sk/download/177899/Anglictina.-. Maturita.rar

::Maturita (vypracované maturitné otázky : slovina, nemčina, anglina,)

Link: http://www.subory.sk/download/173263/MATURITA.rar

::ÚČTOVNÍCTVO::
Rôzne poznámky

Link: http://www.subory.sk/download/181291/Uctovnictvo.r arAko rozbaliť stiahnutý súbor .rar?
1. Musís mať naištalovaný program winrar alebo winzip atď (Dajú sa stiahnúť na www.tahaj.sk)
2. Ak máš program naištalovaný, stačí kliknúť na súbor pravým tlačítkom myši a zadať možnosť rozbaliť sem alebo rozbaliť do priečinka.